Unisport

Unisports nya säljprocess säkerställer att kundresan blir mer strategisk och effektiv på alla nivåer. Tack vare en gemensam datastruktur för säljprocessen har samarbetet mellan Unisports länder och avdelningar ökat. Även analyser och rapporter har förbättrats i takt med att mer kvalitativ data läggs upp i systemet. 

Den Nordeuropeiska ledaren

UTGÅNGSLÄGE: Under de senaste åren har Unisport förvärvat flera olika bolag för att nå sitt mål om att bli en nordeuropeisk ledare inom helhetslösningar för idrottsanläggningar och aktivitetsytor. I takt med Unisports förvärv de senaste åren har säljprocesser och datastrukturer varierat beroende på vilket land och vilken affärsenhet processerna har tillhört.

Unisport var ute efter ett system som strukturerade upp deras affärsmöjligheter och som såg till att säljprocessen såg likadan ut – oavsett i vilket land en affärsmöjlighet tillhörde. Ytterligare ett mål var att få en tydligare överblick av organisationens resultat och prestation genom vassare rapporter och analyser.

En gemensam datastruktur

UPPDRAGET: I april 2019 åkte Releye till Hjärnarp för att kartlägga Unisports behov. Strax därpå inleddes ett pilotprojekt där utmaningar och svårigheter definierades. Eftersom affärsenheterna vid denna tidpunkt arbetade i olika silos låg fokus på att hitta en gemensam datastruktur för hela koncernen.

Den första fasen handlade om att sätta upp en struktur för kundkontakt, kundhantering och affärsmöjligheter. Dynamics 365 Sales med out-of-the-box-kopplingarna till Officepaketet, specifikt Outlook/Exchange, blev en första, avskalad version av Unisports nya CRM.

I september implementerades Dynamics 365 Customer-Engagement Sales i Sverige. Därefter har lösningen rullats ut till de andra länderna.

Säljprocess med Power BI

LÖSNING: Lösningen för Unisport är ett systemstöd som hjälper till att implementera Unisports nya säljprocess med tillhörande säljmetod.

I takt med att bättre säljdata kunde fångas upp bestämde sig Unisport för att ta nästa steg och kombinera den med data från andra källor, som exempelvis affärssystem och finansiell data. Syftet var att få mer insikt och skapa ännu bättre analyser. Idag använder Unisport Dynamics.365 Costumer Engagement Sales tillsammans med Power BI för datauppföljning.

Plattformen Power BI ger Unisport ett flertal möjligheter för att djupdyka i data, i alla led i organisationen. I första fasen handlar det om historisering av data, det vill säga att dagliga ögonblicksbilder tas över affären. Eftersom Unisport är en stor verksamhet som finns i flera länder krävs en större och mer strukturerad uppföljning av hela processen, inte bara införsäljning. För att samla ihop och historisera data för sälj och den efterföljande implementationen bygger därför Releye ett ‘data warehouse’ . Därigenom kommer både säljorganisationen och projektorganisationen tillsammans kunna se resultatet av deras samarbete.

Rapporter kan hämtas in på olika nivåer och användas för att coacha medarbetarna. Med Power BI finns en enhetlig pipeline där man kan se hela organisationen, eller borra sig ner hela vägen till en enskild affärsmöjlighet. Säljchefen som sitter högst upp i säljorganisationen får exempelvis en annan överblick än vad säljarna får.

CE har gjort det möjligt för våra säljare att arbeta på ett gemensamt sätt och tack vare det nya systemet har synligheten för all försäljningsinformation ökat. Det var vår tidigare Navision-leverantör som rekommenderade Releye för CRM-implementeringen och baserat på våra goda erfarenheter valde vi även Releye som vår BI (Business Intelligence) -partner. Marika Launonen Head of IT, Unisport