Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Fondliv & Mäklarservice digitaliserar och automatiserar onboarding av kunder med digitala formulär, e-signering och automatisering. Minskat antal kompletteringar är en av effekterna.

Utgångsläge

Ambitionen är att leverera en kundupplevelse i världsklass och att hantera framtidens förändringar på ett hållbart sätt till de ca 600 000 försäkrade för vilka ett kapital om 159 miljarder kronor förvaltas.

Bolagen inför gemensamt Sweet Digital Customer med syftet att öka kundnöjdheten och effektiviteten för onboarding av kunder oavsett om kunden hanteras via förmedlare eller direkt via de egna rådgivarna. Genom implementering av Sweet Digital Customer har Länsförsäkringar Fondliv och Mäklarservice kunnat digitalisera & automatisera ett flertal. Systemet har tagits emot väl av såväl externa förmedlare som de egna medarbetarna.

Utmaning 

Möjligheten att kunna skicka ut blanketter digitalt och använda underskrift med BankID blev starkt efterfrågad under 2019 och ökade i samband med utbrottet av Covid-19, då fler möten genomfördes på distans via telefon och videomöte.

Lösning

Tillsammans med verksamhetsutvecklare från Länsförsäkringar Fondliv och Mäklarservice, Sweet Systems och Releye implementerades Sweet Digital Customer, där en central komponent är digitala formulär som i kombination med digital signering hanteras.

Tack vare lösningen kan nya och förändringar av befintliga formulär hanteras på några timmar vilket möjliggör att medarbetare på Länsförsäkringar Fondliv & Mäklarservice kan ta ägarskapet över processen.

Effekter

Implementationen påbörjades i september 2019 och var redo att rullas ut tre månader senare till externa förmedlare för att under sommaren 2020 utvidgas till att samtliga 23 länsbolag omfattas. Några effekter som initiativet än så länge har resulterat i:

  • Gladare och nöjdare kunder och förmedlare av Länsförsäkringars tjänster
  • En ökning med cirka 150% av antal digitala formulär/signeringar
  • Upp till 95% färre kompletteringar
  • Enkel hantering av fondbyten med kortare ledtid
  • Ökad takt i digitalisering
“Förbättrad kundupplevelse och förenkling av arbetet hos förmedlarna är ett par av hörnstenar i vårt digitaliseringsarbete. En minskning av antalet kompletteringar med upp till 95% är ett tydligt exempel på att vi är på rätt väg i det arbetet. Att också den interna administrationen har effektiviserats innebär att effekterna har varit över förväntan.” Ola Månsson Affärsutvecklare, Länsförsäkringar Mäklarservice AB