Business Intelligence på Releye

Företag som har eller implementerar BI som en strategisk del i det dagliga arbetet får en dramatiskt ökad insikt om sin verksamhet, och kan arbeta betydligt effektivare i sina planerings- och beslutsprocesser. Hemligheten ligger i hur man samlar in, processar och analyserar data så att beslutsfattare och organisation blir smartare och kan agera snabbare. 

Har ni access till den data ni behöver och är er data tillförlitlig? Vet ni vid varje givet ögonblick hur det går för er verksamhet? Kan ni se om ni fokuserar på rätt saker, om era initiativ leder er närmare era mål? 

 

   

  Vill du veta mer?

  Artiklar om BI

  Utmaningar inom bank och finans – Onboarding av kunder

  Onboarding av kunder är en kritisk fas där...

  5 fallgropar med automatisering

  Det finns många fördelar med att automatisera...

  5 framgångsfaktorer vid automatisering

  Går din verksamhet i automatiserings-tankar?...

  Banker som skrotat pappersröran – så blev effekterna

  Att vara kund hos en bank innebär ofta många...

  Integrationer & databasartitektur

  Performance management & uppföljning

  Migrering & uppgradering

  Integrationer & databasartiketur 

  Ligger affärskritisk information på många olika ställen? Vi hjälper er att samla ihop all information från olika system och filer, säkerställer datakvalitet, och automatiserar dessa flöden. Informationen blir lättillgänglig och är alltid uppdaterad.  

  Vi är experter inom:

  • Integrationer
  • Databasarkitektur t.ex. bygga datalager
  • Datatvätt – säkra datakvalitet

   Performance management & uppföljning

   Vi bygger en automatiserad och dynamisk uppföljningslösning anpassad efter era behov och förutsättningar – t.ex. self-service, målstyrning och uppföljning av KPIer. En relevant uppföljning ger er en överblick över verksamhetens viktigaste och mest kritiska delar och möjliggör en mer avancerad analys. 

   Vi hjälper er:

   • Arbeta effektivare
   • Säkra aktuell information och data
   • Eliminera manuella rapporter
   • Arbeta molnbaserat, on-prem eller invyat i t.ex. ert CRM

   Migrering & uppgradering

   Ska ett befintligt system bytas ut mot ett nytt? Vi ser till att era befintliga data kommer in i det nya systemet, samt att det  anpassas och struktureras efter era behov. 

   Vanliga scenarios:

   • Flera affärssystem ska bli ett
   • System skall ersättas med nya eller uppgraderas
   • Data som ligger utspridd och behöver samlas ihop