Bisnode PowerApp

Jag vill veta mer:

Kvalitativ företagsinformation 

Med Releyes Bisnode PowerApp säkerställer ni att ert CRM-system alltid är uppdaterat med aktuell kund- och prospektinformation utan att spendera onödig tid på administration för att kontrollera datakvaliteten. 

Att ha tillgång till korrekt och uppdaterad företagsdata är centralt för både säljare och administrativ personal. Med hjälp av Releyes Bisnode Powerapp kan företag som arbetar i någon av Microsofts Dynamics 365 Customer Engagementapplikationer* nu på ett enkelt sätt söka, importera och automatiskt uppdatera prospekt- och kunddata från Bisnode. 

*Customer Engagementapplikationer avser Sales, Customer Service, Marketing och Field Service. 

Hur går det till?

 • Det första vi gör är att ge er en kort demo av produkten för att visa hur ni kan använda den i ert CRM, samt skapa en känsla av ”look & feel”. 

   

 • I vår standardprodukt ingår ett antal förbestämda datapunkter som vi vet är den mest kritiska företagsinformationen för de allra flesta bolagen. Givetvis finns det möjlighet att anpassa produkten efter just ert behov genom att lägga till eller ta bort data.

   

 • När vi kommit överens om vilken data ni behöver och vilka fält som ska populeras i CRM påbörjar vi implementationen. Vi använder Microsoftteknologin PowerPlatform för att koppla ihop din Dynamics 365 CE-applikation med Bisnodes API för företagsdata (BBC API).   
 • Vi lägger upp användare och licenser till er så att ni kan testa och godkänna implementationen.

   

 • Nu är det bara att börja söka upp nya heta prospekts och ladda upp dem i ert CRM! 

 

 

Vem kan använda Bisnode PowerApp?

Företag som arbetar i någon av Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement-applikationer (Sales, Customer Service, Marketing och/eller Field Service) kan idag använda PowerAppen.  

Vidare krävs en viss typ av Microsoftlicenser. Vi hjälper er att utreda vilka licenser ni behöver givet era förutsättningar så att ni får en korrekt kostnadsbild. 

Förutsättningar 

 • PowerApp startas från Account-entiteten i Dynamics 365 CE 

 • Releye ansvarar för den tekniska implementationen 
 • Separat avtal kring prismodell för datahämtning upprättas mellan kund och BIsnode. 
 • Prospekt och kunder ska inte kunna läggas upp manuellt av användaren, endast via Bisnode PowerApp.

   

 • CRM-data bör vara master för er kunddata, dvs det är i CRM som kunddata ska uppdateras, inte i något annat system. Annars kan korrekt, uppdaterad data överskrivas av andra system. 

 

Share This