Banker som skrotat pappersröran – så blev effekterna

24 apr, 2020

Att vara kund hos en bank innebär ofta många ansökningar och avtal som ska fyllas i och undertecknas, medgivanden ska godkännas och blanketter lämnas inDet är en mängd information och dokumentation som ska hanteras. Många gånger krävs signering med analog underskrift som returneras per brev. Processerna tar ofta orimligt lång tid och det är inte ovanligt att kunden tröttnar och avbryter processen. 

För bankerna innebär pappershanteringen omständlig och kostsam administration. Dessutom kräver ofta tillägg av nya, eller ändringar i befintliga blanketter, stora resurser som tar lång tid. Det finns också en mängd strikta lagar och regelverk som styr hur uppgifter och information ska hanteras. Bankens ansökningsblanketter, avtalsdokument och villkorsbilagor måste naturligtvis följa dessa regelverk, men också vara utformade på ett sätt som gör det enkelt för kunden att lämna in sina uppgifter och signera sina dokument. En annan vanlig utmaning i dessa bolag är att verksamheten är beroende av sin IT-avdelning för att kunna utveckla sina tjänster och produkter.

 

Vi ser samma situation hos många bolag som verkar inom bank, finans och försäkring. Därför har vi tagit fram en standardiserad process som hjälper bolag inom dessa branscher att snabbt och enkelt effektivisera sin hantering av avtal, ändringar, ansökningar och liknande. Men vilka effekter kan man uppnå genom att implementera en automatiserad process med digitala blanketter och signering? Här är ett par exempel från två av våra kunder: 

Nordnet – konverteringsgraden har gått från 30% till 75%

Nordnet har precis som alla andra banker och finansbolag, en mängd olika ansökningsblanketter, avtalsdokument och villkorsbilagor som ska hanteras. Med befintlig lösning innebar det en mycket tidskrävande process för att digitalisera en blankett eller genomföra nya initiativ. Kunden behövde dessutom, efter att de fyllt i ett formulär, skriva ut det, skriva under och sedan skicka in det med vanlig post för att få ett godkännande. Det var en långsam process som innebar många manuella steg och som i många fall blev ett hinder för kunden. Detta innebar också att Nordnet var beroende av dyr intern administration, som ökade i takt med att fler ansökningar och handlingar kom in.

 

Förväntingar & mål

 ✔ Nordnet ville komma bort från pappershantering och dyra administrativa processer

 ✔ De önskade en snabb och kostnadseffektiv publicering av nya och ändrade blanketter

 ✔ Det var också viktigt att förbättra kundupplevelsen

 

 

Resultat

 ✔ Konverteringsgranden har gått från 30% till 75%  

✔  Nordnet är inte längre beroende av att anställa personer för att kunna ta in nya kunder 

 ✔ För 2 år sedan fanns 1 digital process  plats – idag är 110 processer tillgängliga i digitalt format 

 ✔ Att bli kund hos Nordnet har gått från lite under 1 vecka till ”minuter

 

Bankgirot – administrativa konstnader har minskat med 80%

Bankgirot hade över 1000 blanketter som resulterade i en låg kundupplevelse för de svenska storbankerna. Kostnaderna för blanketterna var höga och all insamling av data skedde manuellt. Därför omvandlades en kostsam och tidskrävande hantering av pdf-blanketter till smarta digitala formulär via Sweet Forms, där de själva skapar, designar, publicerar och följer upp sina blanketter. I Bankgirots fall har Sweet Forms en direkt integration till Bankgirots CRM-system Microsoft Dynamics för att effektivisera datainhämtning och ärendehantering. 

Förväntingar & mål

 ✔ Bankgirot ville minska administration och kostnader 

 ✔  De hade en önskan om att förenkla processerna för kunderna 

✔  Samt öka effektiviteten och få en snabbare datainsamling 

 

Resultat

 ✔ De administrativa kostnaderna har minskat med 80%

Kundupplevelsen har förbättrats genom snabba val och formulär som kan besvaras i mobila enheter

 ✔ PDF:erna har minskat med 80%

 

Inspireras och läs mer

Power Platform: Vad är det och hur fungerar det?

Power Platform: Vad är det och hur fungerar det?

Microsoft Power Platform har varit på många människors läppar de senaste åren. Konceptet gör det möjligt för alla, oavsett om du är utvecklare eller inte, att bygga komplexa affärslösningar. Vejai är Senior Utvecklare på Releye och har arbetat med flera produkter inom...

läs mer
Wave 1 2021: Här är nyheterna i Microsofts nya release

Wave 1 2021: Här är nyheterna i Microsofts nya release

Vårens stora release-våg närmar sig! Redan den 1 april påbörjar Microsoft sin nya release Wave 1 2021. I den här releasen längtar vi efter att hugga tag i säljautomation, AI-baserad tilldelning och Track My Technician. Här listar en av våra Dynamics...

läs mer
Manufacturing Cloud: Vad är det och hur fungerar det?

Manufacturing Cloud: Vad är det och hur fungerar det?

Manufacturing Cloud är ett relativt nytt tillskott i Salesforce-familjen som är till för företag inom tillverkningsindustrin. Med plattformen kan företag planera inför sina kommande produktioner och ta del av prognoser för att öka försäljningen och samarbetet inom...

läs mer